Oprichting
Beeldend kunstenaar Marjolijn Boterenbrood (1954) en socioloog Anne Hemker (1972) hebben op 9 februari 2000 Stichting Werk Spoor, laboratorium van kunstenaars en onderzoekers voor gebieden in verandering opgericht.

Doel
Uit de notariële akte van de stichting.
De stichting heeft ten doel: het inzetten van een interdisciplinaire benadering op het gebied van kunst en wetenschap voor gebieden die een functieverandering ondergaan om het denken over een dergelijk gebied nieuwe impulsen en perspectieven te geven. Het bieden van nieuwe perspectieven voor het belang van zo’n gebied voor de omgeving en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
zie ook 'Werkwijze'

Bestuur
Lodewijk Brunt, voorzitter emeritus hoogleraar Stadssociologie Universiteit van Amsterdam
Harry Luykx voormalig lid van de Raad van Bestuur van uitgeversmaatschappij Elsevier
Ton Schaap stedenbouwkundige, gemeente Amsterdam en gemeente Enschede
Elise Groenendijk directeur facilitaire dienst AMC

Contact
Stichting Werk Spoor - Laboratorium voor kunstenaars en onderzoekers voor gebieden in verandering

Contactpersonen:
Anne Hemker (programmaleiding): 020 4215728
Marjolijn Boterenbrood (artistieke leiding): 020 6273585 of 06 12127444

Fax: 020 4215728

E-mail:
info@werkspoor.org

Aanmelden mailinglijst:
info@werkspoor.org

Adres:
Entrepotdok 73a
1018 AD Amsterdam

Andere gegevens:
Postbank 8486226
Kamer van Koophandel 34129088

Aanleiding
In 1997 vertrok dieselmotorenfabrikant Stork-Wärtisilä van een oud werkeiland op Oostenburg in Amsterdam en bood het terrein te koop aan. Als reactie hierop is het idee ontstaan verschillende kunstenaars en onderzoekers te vragen het Storkterrein in kaart te brengen om zo de waarden van dit bedrijventerrein te laten zien aan de gemeente en de nieuwe eigenaar, die op dat moment geen visie op het gebied hadden. Boterenbrood heeft eerder een vergelijkbaar project met kunstenaars in De Ronde Venen opgezet. Hemker zette zich in voor de invalshoek van de wetenschap. Om dit idee tot uitvoering te brengen hebben zij stichting Werk Spoor opgericht.

De naam Werk Spoor verwijst niet alleen naar het bedrijf Werkspoor, waarmee Stork in 1954 gefuseerd is, maar wordt ook geassocieerd met onderzoek: sporen van werk.