Publicatie
Presentatie publicatie van Stichting Werk Spoor:
11 ha.
Het Storkterrein in Amsterdam
verkend door kunstenaars en onderzoekers
 
Initiatief: Stichting Werk Spoor, laboratorium van kunstenaars en onderzoekers voor gebieden in verandering
Eindredactie: Crimson Architectural Historians - Cassandra Wilkins
Datum: donderdag 27 juni 2002, deuren open om 17.30 uur, presentatie rond 18.00 uur
Locatie: Storkterrein, Czaar Peterstraat 213, Amsterdam: aan het einde van de Conradstraat, ofwel voor het spoor, linksaf. (In de Van Gendthallen)
(routebeschrijving)

Op donderdag 27 juni 2002 zal de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, het boek van Stichting Werk Spoor overhandigen aan de eigenaar van het Storkterrein, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling. Cohen heeft in het boek het voorwoord voor zijn rekening genomen.


het Boek Onder eindredactie van Cassandra Wilikins van bureau Crimson Architectural Historians wordt het Storkterrein en het project van Stichting Werk Spoor in een breder kader geplaatst. In zijn artikel in 11 ha voorziet Lodewijk Brunt het Storkterrein van een achtergrond waarin facetten van de geschiedenis en recente ontwikkelingen van de stad worden betrokken bij de keuzes die gemaakt zullen worden voor de toekomst van dit terrein en zijn functioneren in de stad. In het essay van Pauline Terreehorst wordt de Stork-manifestatie vergeleken met andere kunstmanifestaties en wordt aangegeven hoe daarin heel verschillende relaties met de stad worden gelegd. Cassandra Wilkins bekijkt hoe kunst en wetenschap zich bemoeien met de inrichting van de stad. Ze beschrijft hoe kunst en wetenschap enerzijds en de stad – met alle partijen die actief betrokken zijn met de inrichting ervan – anderzijds, van elkaar (kunnen) profiteren. Anne Hemker beschrijft het proces van het initiatief en hoe de relaties tussen de verschillende betrokken partijen zich manifesteerden en ontwikkelden. Het initiatief van Stichting Werk Spoor wordt beschreven en gemotiveerd en er worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst van het terrein. Marjolijn Boterenbrood heeft verschillende lagen die op het terrein geprojecteerd kunnen worden en werkelijk te vinden zijn in een aantal transparante ‘kaarten’ verbeeld. Ten slotte complementeren de ‘scans’ van de kunstenaars en onderzoekers, een presentatie van de publieksmanifestatie en informatie over verleden, heden en (mogelijke) toekomst van het terrein dit alles in tekst en beeld tot een caleidoscopisch geheel.
Cover
Flaptekst boek Verborgen achter de 19e eeuwse bebouwing van de Czaar Peterstraat en de spoordijk ligt op het eiland Oostenburg in Amsterdam het Storkterrein. 11 hectare grond met een lang en rijk industrieel verleden zijn nu ineens onderdeel van een van de meest aantrekkelijke stedelijke locaties van Nederland: het Oostelijk havengebied.
In de zeventiende en achttiende eeuw was hier een VOC-werf gevestigd; in de negentiende en twintigste eeuw bouwde men er locomotieven, motoren en fabrieken voor landen over de gehele wereld, en nu staat het Storkterrein op het punt een binnenstedelijke bijenkorf te worden van bedrijvigheid en creativiteit.
Het is mede aan Stichting Werk Spoor te danken dat de rijke geschiedenis, het industriële karakter en de unieke architectonische eigenschappen van het gebied worden ingezet bij de herbestemming ervan en de ontwikkeling van nieuwe plannen.
11 ha biedt een beeld van verleden, heden en toekomst van het Storkterrein vanuit verschillende standpunten, waaronder: sociologie, filosofie, beeldende kunst, choreografie, ecologie, geluidskunst, stedelijke economie, archeologie en stedenbouw. Met dit boek pleit Stichting Werk Spoor voor een multidiscipilnaire benadering van de ontwikkeling, planning en inrichting van onze steden en landschappen.
Gegevens boek
Prijs €20,-
Gegevens paperback, 224 pagina’s, 17 x 24 cm, full color + zw/w illustraties, bevat audio-cd
ISBN 90 6617 275 4
Verkrijgbaar bij Uitgeverij De Balie, of de boekhandel