Manifest/ aanbevelingen voor het Storkterrein
  1. Maak het terrein openbaar. Zorg dat het er levendig wordt.
  2. Bewaar de werkbestemming. Continueer de hightech bedrijvigheid. Laat werken op het terrein zien.
  3. Bewaar de grote maat van de gebouwen, als contrast met de omringende woonwijken.
  4. Werk met een open programma. Ga uit van veranderbaarheid en tijdelijkheid. Breng disciplines bijeen.
  5. Handhaaf het karakter van enclave omgeven door water en spoor, maar zorg voor meer verbindingen met de rest van de stad.