Links
Links naar verscheidene websites van sponsors, subsidiegevers, steunbetuigers, medewerkers etc

Financiers
Het project wordt financieel ondersteund door de volgende instanties:

Andere links
Academie van Bouwkunst - Aart Oxenaar, bestuurslid van Stichting Werk Spoor, is directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.
Stichting Air - Stichting Architecture International Rotterdam (AIR) zwengelt discussie aan op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Bijvoorbeeld over de Hoeksche Waard en parken in de stad. Willemien Ippel van Stichting AIR is adviseur van Stichting Werk Spoor.
ArCAm - Architectuur Centrum Amsterdam. Maarten Kloos en Jeanine van Pinxteren van ArCAm zijn adviseurs van Stiching Werk Spoor.
De Balie - De publicatie van Stichting Werkspoor zal bij de uitgeverij van De Balie uit worden gebracht.
Crimson - Bureau van architectuurhistorici. Cassandra Wilkins van bureau Crimson is de hoofd- en eindredacteur van de publicatie over het project van Stichting Werk Spoor op het Storkterrein.
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam - Ton Schaap van het stedenbouwkundig bureau van de gemeente Amsterdam is adviseur van Stichting Werk Spoor.
the Factory - The Amsterdam Convention Factory is gevestigd op het Storkterrein.
Het Gelaat - Henk Jan Bouwmeester van Het Gelaat bouwt de website van Stichting Werk Spoor.
LostArt - Website met o.m. werk van kunstenares Alicia Framis. Alicia Framis geeft samen met Lilet Breddels een aantal maanden workshops op het Storkterrein over 'living together'. Zij beginnen hiermee de laatste week van september.
Max 1 - Maxwan ontwikkelt het stedenbouwkundig plan voor het Storkterrein.
Meyer en Van Schooten - Het bureau Meyer en Van Schooten Architecten is gevestigd op het Storkterrein.
Skor - Stichting Kunst en Openbare Ruimte. Tom van Gestel van SKOR is adviseur van Stichting Werk Spoor. SKOR organiseert een tentoonstelling over mobiele architectuur op het Storkterrein tijdens de manifestatie en daarna.
Stork - Het bedrijf Stork was de eigenaar van het Storkterrein voordat het het terrein aan IBC Vastgoed bv verkocht.
Stroom - Haags Centrum voor Beeldende Kunst. Lily van Ginneken van Stroom is adviseur van Stichting Werk Spoor.
Toutes Directions - Pauline Terreehorst, bestuurslid van Stichting Werk Spoor, is directeur van onderzoeks- en communicatieadviesbureau Toutes Directions.
Universiteit van Amsterdam - Lodewijk Brunt, bestuurslid van Stichting Werk Spoor, is hoogleraar Stadssociologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Zwarts & Jansma - Het bureau Zwarts en Jansma Architecten is gevestigd op het Storkterrein.