Internet-onderzoek
Een web van connecties en verbindingen, als de routes van de VOC, als de vruchtbare samenwerking tussen disciplines, als de archeologische lagen in de grond, als websites op het internet, als ontmoetingen in de supermarkt, als het toeval dat geen toeval is -of toch-, als de tijd als geschiedschrijver.


klik op het plaatje om het onderzoek te bekijken


Kort
Filosoof en vorm-gever ('beeldend filosoof') Henk Jan Bouwmeester (tevens de maker van deze site) heeft naar aanleiding van en geïnspireerd door de scans, de manifestatie, het estafette-debat en de het boek 11ha, een internet onderzoek uitgevoerd.

Aan de basis van het onderzoek lagen de drie thema's heterogeniteit, openbaarheid en veranderlijkheid.

"...het is de bedoeling de bezoeker enerzijds een schetsmatig / associatief beeld te geven van het onderzoek dat stichting Werk Spoor heeft laten doen naar het Storkterrein, door zichtbaar en 'voelbaar' te maken hoe divers van kijkrichting en methode de verschillende disciplines zijn (...) en anderzijds de gebruiker hier en daar zelf 'aan het werk' te zetten, door bepaalde teksten / citaten te combineren met beelden, die niet anders dan interpretatief geduid kunnen worden. Soms ligt de sleutel naar de interpretatie in de gelinkte website, soms ook ontkracht de gelinkte website de interpretatie, of doorbreekt het de verwachting."