In het kort: Storkeiland
Naar aanleiding van de verkoop van het Amsterdamse industriële Storkterrein in 1998 en het ontbreken van uitgewerkte ideeën over de toekomst bij de gemeente en de eigenaar werd in februari 2000 ‘Stichting Werk Spoor, laboratorium van kunstenaars en onderzoekers voor gebieden in verandering’ opgericht. Uitgangspunt is dat kunst en wetenschap een rol kunnen spelen bij de vormgeving van de toekomst van het Storkterrein. Stichting Werk Spoor wilde aan betrokkenen overbrengen dat door het unieke karakter van het Storkterrein te versterken, dit gebied een bijzondere bijdrage kan leveren aan de stad. Door de gemeente, eigenaar, ontwerpers en andere partijen bij verschillende activiteiten te betrekken, is het gelukt dit onder de aandacht te brengen. Er zijn ‘scans’ van het terrein gemaakt door kunstenaars en onderzoekers, workshops georganiseerd, er is een website gemaakt, een publieksmanifestatie georganiseerd en een publicatie gemaakt. Met de website, de manifestatie en de publicatie heeft de stichting het Storkterrein bij een groot publiek bekend willen maken. Het project van Stichting Werk Spoor op het Storkterrein heeft van voor de oprichting tot half 2002 gelopen.


Ga naar:
Forum

In de pers