De impressie van het Storkterrein op video begint met een blik op de plattegrond van Amsterdam ter orientatie. Vervolgens benadert Haagsma het terrein van buitenaf. Vanuit een passerende trein glijdt de camera langs de loodsen. Aansluitend komt een "rondje Stork" in een abrupte montage van shots. Daarna begeeft Haagsma zich binnen de hekken, op het terrein zelf, met opnames van de kunstfabriek, de Werkspoorhallen en de verlaten Storkloodsen. Hij klimt op een hal voor een overzicht en eindigt bij de archeologische opgravingen.
-MJ