Kijken naar Haarlem-Oost
http://www.kijkennaarhaarlemoost.nl


Kijken naar Haarlem Oost, multidisciplinair kunstproject over verborgen bijzonderheden en potenties van dit gebied. Start november 2006.

Kaarten, als middel (of vorm) om nieuwe ordeningen om het verborgene, onbekende en buitengewone zichtbaar te maken.