Forum
Mogelijkheid tot reageren.

Statements

 • Ton Schaap: "...maak het Storkterrein niet mooi en op stand..."

 • Maarten Kloos: "...bezie het Storkeiland als een trots fort..."


 • Thema's marathongesprek
   A Het terrein als verborgen schat, een benadering vanuit verschillende disciplines
  Het Storkterrein is een onbekend gebied in de stad, een blinde vlek op de mental map van Amsterdammers. Stichting Werk Spoor heeft daarom eerder een aantal kunstenaars en wetenschappers opdracht gegeven het terrein vanuit hun verschillende disciplines te ontdekken. Welke ongekende schatten liggen in dit gebied verborgen? Welke bijdrage kunnen deze schatten leveren aan de toekomst van dit gebied en de stad in het algemeen? Op welke wijze kunnen kunstenaars en wetenschappers bijdragen aan het denken over, en de inrichting van de stad en dit gebied in het bijzonder?

   B De buurt, het hart van de nieuwe ontwikkelingen
  Vanaf de jaren tachtig zijn de IJ-oevers, in volle ontwikkeling. Na het KNSM- en Javaeiland, Borneo-Sporenburg en de Rietlanden zijn nu ook Zeeburg, het Funen, de Czaar Peter buurt en verder weg IJburg aan de beurt. Wat maakt tegenwoordig een buurt? Welke ideeën over de buurt liggen in al deze nieuwe buurten besloten? En wat voor soort buurt zou het Storkterrein kunnen of moeten worden?

   CDe stad, mobiliteit, veranderbaarheid
  Wat kan het Storkterrein voor z’n nieuwe maar ook oude omgeving gaan betekenen? Tussen deze vooral op wonen gerichte ontwikkelingen kan het Storkterrein door juist de nadruk op het werken te behouden en een nieuw programma in te voegen een bijzondere plek innemen. Wat is het werkeiland van de toekomst? Welke karakteristieken en voorzieningen betekenen een aanvulling en verrijking voor de wijken eromheen en de stad?

   D Het Storkterrein, beslotenheid versus openbaarheid
  Het Storkterrein heeft tot nog toe een besloten karakter gehad. Als privé-terrein is het werkeiland altijd door slagbomen afgesloten geweest van het openbare gebied, slechts toegankelijk voor diegenen die er werkten. Dit heeft bepaald hoe het terrein is ingericht, dit vormt een van de bijzondere eigenschappen van de ruimtelijke kwaliteit en dit heeft zijn positie binnen de stad bepaald. Wat moet de status van het gebied in de toekomst worden? Moet het zijn beslotenheid behouden, een geheim gebied blijven met zijn eigen wetten en bepalingen? Ligt hierin juist hetgeen dat het Storkterrein bij kan dragen aan de stad nu inmiddels alle vergelijkbare gebieden in Amsterdam stuk voor stuk worden ontgonnen? Of heeft het gebied teveel potentie om het de bevolking van Amsterdam te onthouden?

  Ton Schaap (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, stedenbouwkundige)
  "In Amsterdam heerst een groot bewustzijn van de stedelijke geschiedenis. De stad is in haar nabloei. Daarmee is de onschuld van Amsterdam verdwenen. Vergelijk dit met steden als Hong Kong en Rotterdam, daar wordt veel minder voorzichtig met de bouw in de stad omgesprongen.
  De geschiedenis van het Storkterrein zal zich toch wel opdringen. Daar moeten we ons niet te druk om maken. De centrale vraag is : Wat kan het terrein aan de stad toevoegen?
  Werk zal wel hoofdzaak blijven. De werkgelegenheid in de binnenstad staat onder druk. Maar wonen en werken zullen steeds meer gecombineerd worden. De activiteiten die nu op het terrein plaatsvinden, geven een indicatie van wat er in de toekomst mogelijk is.
  Hier zou een minder rigoureuze aanpak dan bij het Westelijk Havengebied op zijn plaats zijn. Het terrein is opwindend. Behoud het harde en rauwe karakter. Niet romantisch doen; maak het niet mooi en op stand. Laat de bittere werkelijkheid zien: hier wordt gewerkt. Voeg het terrein toe aan de stad. Dit is een wezenlijk deel van Amsterdam. Laat het terrein uniek zijn voor de stad."
  In: de workshop (samenvatting).

  Statement Maarten Kloos (Directeur ARCAM)
  "Beschouw de buurt met zijn opvallend geringe aantal toegangen ook eens als een trots fort, verscholen in de stad, en overweeg vanuit die situatie zelfbewust welke uitstaling naar de omringende stad moet zijn."
  In: De Potentie van het voormalig Storkterrein, deel II, Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad, januari 2000, Amsterdam
  Vergelijk scan van Jan Rothuizen.

  Reactie Gerard de Vries (23-05-02)
  Wat geweldig zou het zijn als dit stork terrein zo blijft. Ik heb
  daar 10,5 jaar gewerkt dus ik weet wat her en der is gebeurt en dat is nogal wat veel meer men eigenlijk weet, een uniek stukje amsterdam met geweldig mooie gebouwen zoals bijvoorbeeld de lijnbaanzaal, het fdo gebouw en de montage hallen die ieder een eigen geschiedenis hebben. Er is al veel weg en wat er nu nog is moet gewoon blijven. Stork Werkspoor was een dorp op zich in amsterdam.
  Reageer:
  naam:
  e-mail:
  bijdrage: