Een achttal denklijnen, die de veranderingen in het denken over wonen en werk in kaart brengen. Een ordening van ideeën en een inspirerend visioen. Over "Philosophy at Work".

   
Het Storkterrein als Werkeiland leidt tot bespiegelingen over de scheiding van wonen en werken, die steeds minder strict wordt. Over de invloed van technologische ontwikkelingen en internationalisering, in heden, verleden en toekomst. Het rijke verleden kan een richtlijn zijn voor de toekomst. Het eiland had immers altijd een geheel eigen karakter, in schaal en functie losstaand van de stad. Ook in een nieuwe gedaante mag het zich blijven onderscheiden.

Hoe nu verhouden de vierhonderd jaar bedrijvigheid zich met vierhonderd jaar filosofie?
Hierin biedt het verleden minder houvast. Na Spinoza zijn er weliswaar enkele nijvere Nederlandse denkers geweest (Barleus, Vossius) maar van grote invloed was hun denken niet. Misschien kan het werkeiland in de toekomst tot een ambachtelijke filosofie inspireren. Zou het plaats kunnen bieden aan een Academie voor Hedendaags Denken, bescheiden beginnend als het Denkgenootschap VOC. Het tegendeel van de ivoren toren, zich voedend met wat we via kunsten, wetenschap en industrie te weten komen over de mens en zijn wereld. Het zwaartepunt ligt dan bij het onder invloed van nieuwe ontwikkelingen veranderende mensbeeld. De biochemie en de communicatie technologie lijken immers een ingrijpende metamorfose teweeg te brengen. Een revolutie vergelijkbaar met de komst van het christendom en met het aantreden van de moderne wetenschap. Wil de filosofie greep houden, moet ze zich juist te midden van die ontwikkeling vestigen. Een academie op een werkeiland, een mooie uitgangspositie voor "Philosophy at Work".
-MJ