Een klankcompositie van zeveneneenhalve minuut die de geschiedenis van het Storkterrein hoorbaar maakt.

   
De geluidscollage van DAC~ staat voor een reis door de tijd. Het industriële karakter overheerst in de geluidsscan van dit werkeiland. Eerst is er alleen het rustgevend geklots van water. Al spoedig wordt dit overstemd door een loeiende sirene. Het sein voor een aanzwellend geratel, voor getik van hamers op hout en ijzer, voor het zwoegen van grote machines. Treinen denderen voorbij. In de verte luiden kerkklokken, de klank van de aangrenzende stad. De verschillende lagen van natuur en menselijke activiteit verdiepen zich om te eindigen met een knal. Het heden is bereikt, de overgangsfase naar een nieuw tijdperk.
-MJ